Advocaat hippisch recht

Schade aan paard

Een paard kan door verschillende oorzaken schade oplopen. Als eigenaar of bezitter wilt u de kosten natuurlijk vergoed zien. De dierenartskosten kunnen hoog zijn en die wilt u niet zelf betalen als u zelf niets te verwijten valt. Een advocaat voor hippisch recht is er voor ruiters, bezitter en eigenaren als het gaat om ongevallen of schade veroorzaakt aan een paard. Lang niet alle advocaten hebben de benodigde expertise om uw hippische zaak tot een goed einde te brengen. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat voor hippisch recht.

Aansprakelijkheid

In beginsel geldt dat iedereen zijn eigen schade draagt. Alleen in uitzonderingsgevallen is een ander aansprakelijk voor schade die iemand heeft geleden. Kortom, voor aansprakelijkheid is het van belang te onderzoeken en te beoordelen of iemand anders uw schade moet vergoeden.

Schade aan een paard kan door verschillende oorzaken ontstaan:

 • Mishandeling
 • Een verkeerde, schadelijke omheining
 • Verkeerd voer
 • Fout door de dierenarts (verkeerde diagnose)
 • Trap van paard tegen ander paard
 • Verkeersongeval
 • Fouten door stalhouder (bijv. paard mocht niet buiten lopen)

Er moet altijd aangetoond worden dat een bepaalde oorzaak (zie hierboven) in verband staat met het gevolg (de schade). Dit is het causaal verband. Daarnaast is er ook nog de eigen schuld. In sommige gevallen hebben eigenaren van paarden zelf – al dan niet onbewust – meegewerkt aan de schade of zijn zij tekortgeschoten in het nemen van voorzorgsmaatregelen. In die gevallen zal de schadevergoedingsplicht worden geminderd.

Niet alleen de directe schade aan een paard kan voor vergoeding in aanmerking komen, ook de bijkomende schade. Daarbij kunt u denken aan:

 • Revalidatie
 • Stalling
 • Deskundigenadvies
 • Taxatiekosten
 • (Dag)waarde van het paard bij overlijden of euthanaseren
 • Incassokosten

Welke schade voor vergoeding in aanmerking komt hangt af van het causale verband: de schade moet het gevolg zijn van een bepaalde gedraging of nalaten van de aansprakelijke partij. De aansprakelijkheidstelling en vordering van schadevergoeding is bij uitstek werk voor een gespecialiseerde advocaat voor hippisch recht. Door hun bijzondere expertise bent u ervan verzekerd dat u te maken heeft met een advocaat die op de hoogte is van de bijzondere aspecten van het hippisch recht.

Advocaat voor hippisch recht

Het hippisch recht regelt alle mogelijke juridische aspecten waarbij paarden betrokken zijn. Vaak spelen er grote (financiële) belangen bij een hippisch geschil. Een advocaat voor hippisch recht kan uw belangen optimaal behartigen en uw juridische vraagstuk tot een goed einde brengen. Lang niet alle advocaten hebben de benodigde expertise om uw hippische zaak tot een goed einde te brengen. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat voor hippisch recht.


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 16:00 uur.

Hippisch recht Bestuursrecht Overeenkomsten Koop en verkoop Wanprestatie Verborgen gebreken Aansprakelijkheid Schade aan paard Advocaat Schade door paard Pro deo Werkwijze FAQ's

Bel de juridische intakebalie

088 - 629 00 72

7 dagen per week bereikbaar

Ook 's avonds en in het weekend


Stel uw vraag via WhatsApp

06 - 21 29 20 19

Chat gratis en rechtstreeks