Advocaat hippisch recht

Bestuursrechtelijke aspecten (stalling, manege e.d.)

Binnen de paardensport kunt u ook te maken krijgen met de overheid. Voor sommige activiteiten heeft u namelijk een vergunning nodig. Voorbeelden zijn:

 • Aanleg ruiterpad
 • Bouw van stal of manege
 • Export paarden
 • Dierenwelzijn
 • Organiseren evenement

Bij het verkrijgen van een vergunning zijn vaak grote belangen betrokken. Een advocaat hippisch recht kan u bijstaan bij het verkrijgen van de juiste vergunning. Dit kan van aanvraag tot bezwaar en beroep. Lang niet alle advocaten hebben de benodigde expertise om uw hippische zaak tot een goed einde te brengen. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat voor hippisch recht.

Milieuaspecten (milieuvergunning)

Voor het in werking hebben van een inrichting waar paarden worden gehouden heeft u soms een vergunning nodig (milieuvergunning). Dit is het geval wanneer de paarden beroepsmatig worden gehouden. Of sprake is van beroepsmatig houden van paarden zijn de volgende aspecten van belang:

 • Continuïteit van de activiteit
 • Winstoogmerk
 • Hinder die het oplevert
 • Omvang van de dierstapel
 • Commerciële doeleinden
 • Gebruik van de paarden (hobby of eigen gebruik)
 • Perceelgrootte
 • Etc.

Als de inrichting (de manege of stalling) nadelige gevolgen kan hebben voor de omgeving is of een melding of een milieuvergunning nodig. Het hangt sterk af van de hoeveelheid paarden en de locatie van de inrichting wat de vereisten zijn. Een advocaat voor hippisch recht kan u wegwijs maken in de milieuwetgeving en u begeleiden bij het verkrijgen van de juiste vergunning. Indien nodig zal een weigering van de vergunning worden aangevochten door de advocaat hippisch recht.

Overige vergunningen

Voor de oprichting van een gebouw, bijvoorbeeld een stalling of manege, is ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig (een bouwvergunning).

Advocaat voor hippisch recht

Het hippisch recht regelt alle mogelijke juridische aspecten waarbij paarden betrokken zijn. Vaak spelen er grote (financiële) belangen bij een hippisch geschil. Een advocaat voor hippisch recht kan uw belangen optimaal behartigen en uw juridische vraagstuk tot een goed einde brengen. Neem contact op met een advocaat voor hippisch recht.


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 16:00 uur.

Hippisch recht Bestuursrecht Overeenkomsten Koop en verkoop Wanprestatie Verborgen gebreken Aansprakelijkheid Schade aan paard Advocaat Schade door paard Pro deo Werkwijze FAQ's

Bel de juridische intakebalie

088 - 629 00 72

7 dagen per week bereikbaar

Ook 's avonds en in het weekend


Stel uw vraag via WhatsApp

06 - 21 29 20 19

Chat gratis en rechtstreeks