Advocaat hippisch recht

Overeenkomsten (stalling, koop etc.)

Een groot deel van het hippisch recht gaat over overeenkomsten. Een overeenkomst bevat alle afspraken die bijvoorbeeld een koper en verkoper hebben gemaakt over de koop van een paard. Niet alleen koopovereenkomsten, maar ook bijvoorbeeld een stallingsovereenkomst is een overeenkomst die vaak voorkomt in het hippisch recht. Deze overeenkomsten moeten zorgvuldig worden opgesteld. Een advocaat voor hippisch recht kan daarvoor zorgen. Lang niet alle advocaten hebben de benodigde expertise om uw hippische zaak tot een goed einde te brengen. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat voor hippisch recht.

Soorten overeenkomsten

Er bestaat niet één soort overeenkomst. Een overeenkomst heeft altijd een bepaald onderwerp of aspect dat geregeld moet worden. In het hippisch recht en in de paardensport komen deze overeenkomsten het meest voor:

  • Koopovereenkomst
  • Samenwerkingsovereenkomst
  • Trainingsovereenkomst
  • Stallingsovereenkomst

Het is van essentieel belang dat een overeenkomst op maat wordt gemaakt. Zeker bij de koopovereenkomst wilt u dat alles goed wordt geregeld en u niet voor problemen komt te staan als later blijkt dat het paard niet voldoet aan de verwachtingen. Een advocaat voor hippisch recht kan voor u een overeenkomst op maat maken. Neem contact op met een advocaat voor hippisch recht.

Wanprestatie en schadevergoeding

Idealiter komen alle partijen bij de overeenkomst de overeenkomst na volgens afspraak. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd het geval is. Bovendien kunt u bij de koopovereenkomst te maken krijgen met een verborgen gebrek aan het paard. Men spreekt van wanprestatie als een of meerdere partijen bij de overeenkomst de verbintenissen uit die overeenkomst niet, niet tijdig of onjuist zijn nagekomen. Als u wordt gedupeerd door wanprestatie kunt u de nakoming van de overeenkomst vorderen. Als dat geen effect heeft kunt u de tegenpartij ingebreke stellen of zelfs de overeenkomst ontbinden. Bovendien kunt u schadevergoeding eisen.

Het is daarom van belang dat u uw overeenkomsten op laat stellen door een specialist. Zeker binnen de paardensport bestaan er grote belangen en wilt u niet gedupeerd worden. Een goede overeenkomst beperkt de risico’s. Laat een advocaat voor hippisch recht uw overeenkomsten opstellen of beoordelen. Neem contact op met een advocaat voor hippisch recht.

Advocaat voor hippisch recht

Het hippisch recht regelt alle mogelijke juridische aspecten waarbij paarden betrokken zijn. Vaak spelen er grote (financiële) belangen bij een hippisch geschil. Een advocaat voor hippisch recht kan uw belangen optimaal behartigen en uw juridische vraagstuk tot een goed einde brengen. Neem contact op met een advocaat voor hippisch recht.


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 16:00 uur.

Hippisch recht Bestuursrecht Overeenkomsten Koop en verkoop Wanprestatie Verborgen gebreken Aansprakelijkheid Schade aan paard Advocaat Schade door paard Pro deo Werkwijze FAQ's

Bel de juridische intakebalie

088 - 629 00 72

7 dagen per week bereikbaar

Ook 's avonds en in het weekend


Stel uw vraag via WhatsApp

06 - 21 29 20 19

Chat gratis en rechtstreeks