Advocaat hippisch recht

Ik heb schade veroorzaakt, maar voel mij niet aansprakelijk. En nu?

Wetgeving, lagere regelgeving en jurisprudentie bepaalt of iemand aansprakelijk is voor schade die een ander heeft geleden. Wanneer iemand u aansprakelijk stelt kunt u de aansprakelijkheid betwisten. U stelt dan niet aansprakelijk te zijn voor de schade van een ander. Een advocaat voor hippisch recht kan u bijstaan wanneer u geconfronteerd wordt met een aansprakelijkheidstelling.

Een advocaat voor hippisch recht kan uw zaak beoordelen en u vertellen of u aansprakelijk bent voor schade die u zou hebben veroorzaakt bij een ander. Als blijkt dat u aansprakelijk bent voor uw gedraging en de schade is de volgende vraag of u schadeplichtig bent en voor welk bedrag. Soms heeft de schadelijdende partij namelijk eigen schuld.

Advocaat voor hippisch recht

Het hippisch recht regelt alle mogelijke juridische aspecten waarbij paarden betrokken zijn. Vaak spelen er grote (financiële) belangen bij een hippisch geschil. Een advocaat voor hippisch recht kan uw belangen optimaal behartigen en uw juridische vraagstuk tot een goed einde brengen. Lang niet alle advocaten hebben de benodigde expertise om uw hippische zaak tot een goed einde te brengen. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat voor hippisch recht.


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 16:00 uur.

Hippisch recht Bestuursrecht Overeenkomsten Koop en verkoop Wanprestatie Verborgen gebreken Aansprakelijkheid Schade aan paard Advocaat Schade door paard Pro deo Werkwijze FAQ's

Bel de juridische intakebalie

088 - 629 00 72

7 dagen per week bereikbaar

Ook 's avonds en in het weekend


Stel uw vraag via WhatsApp

06 - 21 29 20 19

Chat gratis en rechtstreeks