Advocaat hippisch recht

Wat zijn de mogelijke gevolgen van niet-nakoming van een overeenkomst?

In het hippisch recht worden veelvuldig overeenkomsten gesloten. Een aantal voorbeelden zijn: de koopovereenkomst, stallingsovereenkomst, lesovereenkomst of trainingsovereenkomst. Als de overeenkomst niet wordt nagekomen heeft de schuldeiser een aantal mogelijkheden. Een aantal gevolgen zijn denkbaar in het geval een overeenkomst of verbintenis niet wordt nagekomen:

  • Eisen nakoming van de overeenkomst (met schadevergoeding)
  • Schadevergoeding
  • Ontbinding van de overeenkomst en vergoeding van schade
  • Gedeeltelijke ontbinding en gedeeltelijke nakoming

Welk gevolg het beste past bij uw situatie hangt af van alle relevante feiten en omstandigheden. Een advocaat voor hippisch recht kan u in alle gevallen voorzien van het beste advies en eventuele vervolgstappen nemen.

Advocaat voor hippisch recht

Het hippisch recht regelt alle mogelijke juridische aspecten waarbij paarden betrokken zijn. Vaak spelen er grote (financiële) belangen bij een hippisch geschil. Een advocaat voor hippisch recht kan uw belangen optimaal behartigen en uw juridische vraagstuk tot een goed einde brengen. Lang niet alle advocaten hebben de benodigde expertise om uw hippische zaak tot een goed einde te brengen. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat voor hippisch recht.


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 16:00 uur.

Hippisch recht Bestuursrecht Overeenkomsten Koop en verkoop Wanprestatie Verborgen gebreken Aansprakelijkheid Schade aan paard Advocaat Schade door paard Pro deo Werkwijze FAQ's

Bel de juridische intakebalie

088 - 629 00 72

7 dagen per week bereikbaar

Ook 's avonds en in het weekend


Stel uw vraag via WhatsApp

06 - 21 29 20 19

Chat gratis en rechtstreeks