Advocaat hippisch recht

Koop en verkoop

Ondanks dat een paard een levend dier is, gaat het recht ervan uit dat het een roerende zaak is, net als bijvoorbeeld een auto. Dit houdt in dat een paard eenvoudig van eigenaar kan wijzigen als het paard wordt verkocht. De koop of verkoop van een paard is echter wel een proces waarbij alle partijen alert moeten zijn en goede afspraken moeten maken. Een advocaat hippisch recht kan kopers of verkopers bijstaan wanneer zij een paard willen kopen of verkopen. Lang niet alle advocaten hebben de benodigde expertise om uw hippische zaak tot een goed einde te brengen. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat voor hippisch recht

Koopovereenkomst

De grondslag van de koop of verkoop van een paard is de koopovereenkomst. Bij elke koop wordt een koopovereenkomst gesloten. Dit hoeft niet per se een schriftelijke koopovereenkomst te zijn. Ook een mondeling koopovereenkomst is mogelijk, maar is af te raden. Als u een schriftelijke koopovereenkomst sluit, kunt u altijd nog in een later stadium op dit document terugvallen, als er bijvoorbeeld een geschil is ontstaan. De koopovereenkomst is dan een belangrijk bewijsmiddel. Neem in ieder geval de volgende gegevens op in de koopovereenkomst:

  • Naam en adres van koper en verkoper
  • Identificatie van het paard
  • Koopsom
  • Datum van levering
  • Eigenschappen van het paard, bijvoorbeeld: is het een wedstrijdpaard?
  • Bekende gebreken zoals bijvoorbeeld zomereczeem

Naast deze bepalingen kunt u ook ontbindende voorwaarden in de overeenkomst opnemen. Dit is handig als het paard nog gekeurd moet worden na ondertekening van het contract. Een advocaat voor hippisch recht kan voor u een koopovereenkomst op maat maken. Zo bent u verzekerd van een goede overeenkomst en voorkomt u problemen in een later stadium. Een paard is niet goedkoop, zorg er daarom voor dat u de juridische zaken goed regelt. Een advocaat hippisch recht kan u daarbij helpen.

Dwaling

Niet altijd voldoet een paard aan de verwachtingen van de koper. Er is dan een onjuiste voorstelling van zaken geweest: dwaling.  De grondslag van de dwaling is gelegen in art. 6:228 lid 1 onder b BW. Het gaat om het ongeoorloofd zwijgen door de wederpartij (de verkoper in dit geval). Bij iedere overeenkomst moet de aanbieder van een product of dienst voldoen aan de mededelingsplicht, dus ook bij de paardenhandel. De afnemer (koper) heeft een onderzoeksplicht. Verkeersopvattingen bepalen dat de mededelingsplicht voorrang heeft op de onderzoeksplicht. Ook in de rechtspraak is dit bepaald. De essentie voor een geslaagd beroep op dwaling is het gebrek aan informatie op essentiële punten. Als uiteindelijk blijkt dat het gekochte paard een gebrek heeft, dat u niet hoefde te verwachten en dat niet is vermeld door de verkoper, kan er sprake zijn van dwaling. Een gevolg kan zijn dat u af wilt van de koop en het paard. Een advocaat voor hippisch recht kan u daarbij van dienst zijn. Neem contact op met een advocaat hippisch recht als u denkt dat in uw zaak sprake is van dwaling.

Bedrog

Een ernstigere smet aan de koopovereenkomst is bedrog. Bij bedrog gaat het om een koop, waarbij de verkoper een opzettelijke onjuiste mededeling heeft gedaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn het verzwijgen van een ernstige ziekte dat het paard heeft. Anderzijds kan het ook zijn dat de verkoper zegt dat het paard in perfecte conditie is, maar dat helemaal niet zo is. In die gevallen kan sprake zijn van bedrog. Ook het opgeven van een valse naam, adres of het valselijk opmaken van schriftelijke stukken is bedrog. Een advocaat voor hippisch recht kan u bijstaan als u te maken heeft (gehad) met bedrog.

Neem contact op met een advocaat voor hippisch recht.

Advocaat voor hippisch recht

Het hippisch recht regelt alle mogelijke juridische aspecten waarbij paarden betrokken zijn. Vaak spelen er grote (financiële) belangen bij een hippisch geschil. Een advocaat voor hippisch recht kan uw belangen optimaal behartigen en uw juridische vraagstuk tot een goed einde brengen. Lang niet alle advocaten hebben de benodigde expertise om uw hippische zaak tot een goed einde te brengen. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat voor hippisch recht.


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 16:00 uur.

Hippisch recht Bestuursrecht Overeenkomsten Koop en verkoop Wanprestatie Verborgen gebreken Aansprakelijkheid Schade aan paard Advocaat Schade door paard Pro deo Werkwijze FAQ's

Bel de juridische intakebalie

088 - 629 00 72

7 dagen per week bereikbaar

Ook 's avonds en in het weekend


Stel uw vraag via WhatsApp

06 - 21 29 20 19

Chat gratis en rechtstreeks