Advocaat hippisch recht

Verborgen gebrek

De aan- of verkoop van een paard is een procedure waarbij de koper een onderzoeksplicht heeft en de verkoper een mededelingsplicht. Ondanks het feit dat meestal een medische keuring van het paard plaatsvindt, komt het geregeld voor dat een paard toch een gebrek heeft, wanneer het paard reeds geleverd is aan de koper. In dergelijke gevallen is het de vraag of het gaat om een verborgen gebrek en of de overeenkomst kan worden ontbonden.

In gevallen waarbij u denkt te maken te hebben met een verborgen gebrek kunt u de expertise van een advocaat hippisch recht inschakelen. Een advocaat hippisch recht heeft veel ervaring op het gebied van het verbintenissenrecht en kan u optimaal bijstaan als u vermoed dat uw gekochte paard een verborgen gebrek heeft. Neem contact op met een advocaat hippisch recht

Wat is een verborgen gebrek?

Een verborgen gebrek is een gebrek aan het paard dat tijdens het sluiten van de koopovereenkomst niet aan het licht is gekomen. Bij de verkoop van normale roerende goederen (bijvoorbeeld een auto) is het al moeilijk aan te tonen dat iets een verborgen gebrek is, laat staan bij levende dieren. U moet namelijk aan kunnen tonen dat het gebrek al bestond ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst. Dit is niet altijd gemakkelijk. Vaak vereist het aantonen van een verborgen gebrek uitvoerig veterinair onderzoek. Vastgesteld moet worden dat het paard al leed aan het gebrek voor de koop.

Als koper moet u nooit te lang wachten met het melden van het gebrek aan de verkoper. Hoe langer u wacht, hoe minder kans van slagen uw verweer heeft. Schakel dan ook altijd meteen een advocaat voor hippisch recht in. Voor de veelvoorkomende verborgen gebreken aan paarden gelden zogenaamde ‘antedateringstermijnen’. Dit betekent dat de koper per soort gebrek dit binnen een bepaalde termijn moet melden en aannemelijk moet worden gemaakt dat het paard het gebrek al voor de koop bezat.

  • Cornage. Bij dit gebrek bedraagt de antedateringstermijn vier weken.
  • Maandblindheid, acht weken
  • Kribbebijters, enkele dagen
  • Spat, drie maanden

Als u een gebrek constateert dient u een dierenarts in te schakelen om onderzoek te laten doen naar het gebrek en duidelijk te krijgen hoe lang het paard dit gebrek al heeft (antedatering). Daarnaast kunt u een advocaat voor hippisch recht inschakelen om de juridische zaken voor u te regelen.

Gevolgen verborgen gebrek

Wanneer het paard daadwerkelijk een verborgen gebrek heeft en dit gebrek ook voor de koop bestond, is het paard niet-conform de koopovereenkomst. De koper mocht ervan uitgaan dat het paard geen gebrek had, tenzij dat gemeld was. Het gevolg is dat de overeenkomst ontbonden kan worden, mits de tekortkoming dit rechtvaardigt. Bij zeer kleine gebreken is ontbinding in sommige gevallen een te groot middel.

Schadevergoeding
Naast de ontbinding kan ook een vordering tot schadevergoeding worden ingediend bij de verkoper. De grondslag voor de ontbinding is wanprestatie: de verkoper is de koopovereenkomst niet juist nagekomen. Ook dwaling of bedrog is mogelijk als een bepaald gebrek (opzettelijk) niet gemeld is.  Een advocaat voor hippisch recht kan u bijstaan als u een verborgen gebrek wilt aantonen, de overeenkomst wilt ontbinden en schadevergoeding wilt vorderen vanwege het verborgen gebrek. Neem contact op met een advocaat voor hippisch recht.

Advocaat voor hippisch recht

Het hippisch recht regelt alle mogelijke juridische aspecten waarbij paarden betrokken zijn. Vaak spelen er grote (financiële) belangen bij een hippisch geschil. Een advocaat voor hippisch recht kan uw belangen optimaal behartigen en uw juridische vraagstuk tot een goed einde brengen. Lang niet alle advocaten hebben de benodigde expertise om uw hippische zaak tot een goed einde te brengen. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat voor hippisch recht.


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en in het weekend van 12:00 tot 16:00 uur.

Hippisch recht Bestuursrecht Overeenkomsten Koop en verkoop Wanprestatie Verborgen gebreken Aansprakelijkheid Schade aan paard Advocaat Schade door paard Pro deo Werkwijze FAQ's

Bel de juridische intakebalie

088 - 629 00 72

7 dagen per week bereikbaar

Ook 's avonds en in het weekend


Stel uw vraag via WhatsApp

06 - 21 29 20 19

Chat gratis en rechtstreeks